NISS - Nordisk institutt for scene og studio

HØYSKOLE- OG

FAGSKOLESTUDIER

Du er her: Home / Film og tv /

Film og tv

Film og TV-utdanning på NISS. NISS er en filmskole med profesjonelt opptaksutstyr for både film, digital kino og HDTV. Foto: Andri Gylfason

Film- og tv-utdanningen ved NISS er landets eldste fagfunksjonsdelte filmskole. Vi har vært en kvalitetsleverandør til norsk film- og tv-produksjon i 15 år, innen områdene regi, produksjon, foto og klipp, og innen sjangrene drama og dokumentar. Og studentene preger i dag alle miljøer og deler av bransjen.

Vi er en kunstskole fordi vi vil utvikle enkeltstudentenes talent - slik at de er med på å høyne kvaliteten på norsk film og tv. Studentene fra NISS skal utvikle mediet og fortelle slik at publikum beveges til en reaksjon.

Som student hos oss utsettes du for krav om at du vil:

  • utvide kunnskapen, horisonten og selvforståelsen din
  • tørre å bruke deg selv
  • lære deg å bruke ressursene i en av landets teknisk  best utstyrte skoler
  • bygge kompetansen via praktisk produksjon og teambasert arbeidsform
  • forankre praktisk arbeid i teoretisk forståelse og kunstnerisk refleksjon

Skolen ligger i Oslos hjerte. Det er essensielt for studentenes muligheter. Det gir en enestående mengde fremstående film- og tv-folk som lærere, og dessuten tilgang til storbyens sosiale og kunstneriske impulser.

Tilgangen til bransjens sentrale stemmer gjennom gjestelærerbruken, bruk av profesjonell arbeidsform, og kontakten med bransjeaktører gjennom partnerskap og annet samarbeid, gir undervisningen høy aktualitet og kvalitet, og for mange studenter jobb allerede i studietiden. Avdeling for film og tv har en partneravtale med Monster om praksis og stipend. Skolen er del av Movie Magics partnership programmet og skolen er autorisert av Apple til å sertifisere brukere på Final Cut Pro, Logic og de andre programmene i Apple Media Pro-programmet.

Studiene hos oss er delt i to selvstendige program: Årsstudium i film og tv, et grunnleggende breddestudium på 60 studiepoeng og 2-årig påbygging til Bachelor i film og tv, et spesialiserende studium på 120 studiepoeng.

Monster
apple

   

sargent disc
 

Skriv ut Skriv ut Tips en vennTips en venn

Aktuelle kurs

Hva skjer?

Få nyhetsbrev fra NISS

Vil du ha oppdatert informasjon om våre arrangementer?

   

Meld deg på vår mailingliste:

 

 

Besøksadresse: Christian Krohgsgt. 2, 0186 Oslo - Postadresse: P.b. 9215 Grønland, 0134 Oslo
Tel: (+ 47) 22 05 75 50 - e-post: post@niss.no